Reference

Poslovnu suradnju uspostavili smo sa više građevinskih tvrtki i direktno s njima opremili više SKLONIŠTA kod nas i u inozemstvu: